Copyright Witte Trading

© 2024 Witte Trading B.V., handelend onder de namen Homegardendeco en Gradieren. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafieken, afbeeldingen, en alle andere materialen, is eigendom van Witte Trading B.V. en/of haar licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, of op enige andere wijze gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witte Trading B.V.

Witte Trading B.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te bieden op deze website. Echter, Witte Trading B.V. geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de informatie.

De handelsnamen, logo’s en productnamen van Witte Trading B.V., Homegardendeco en Gradieren die op deze website worden getoond, zijn geregistreerde handelsmerken van Witte Trading B.V. of haar filialen.

Het gebruik van deze handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witte Trading B.V. is strikt verboden.